Velkommen til Schoug Psykologi & Pædagogik

Vi arbejder med læring og udvikling i pædagogiske organisationer og har mange års erfaring bag os med bl.a.:  

 • Pædagogisk udvikling
 • Organisationsforandringer
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Samarbejde om skolestart
 • Inklusion
 • Arbejdsglæde og motivation
 • Kreativitet og innovation
 • Samspil og relationer
 • Hesteassisteret terapi, coaching & læring

Vi har ikke færdige koncepter eller ideer om, hvordan tingene skal gøres, men tilpasser altid  indsatsen efter de konkrete behov og opgaven, der skal løses.  

Anmeldelse af Samarbejde om det skolestartende barn.

Uddrag fra anmeldelse af 'Samarbejde om det skolestartende barn' i Folkeskolen 1. maj 2014:

Jeg ser denne bog som betydningsfuld, fordi den introducerer og forklarer et bredt felt af teoretiske begreber og udviklingsforståelser, som fokuserer på barnets behov, og som derfor er relevante i både skole og børnehave. Samtidig afspejler bogen en respektfuld forståelse for, hvori det besværlige i det tværprofessionelle arbejde kan bestå.

Se hele anmeldelsen her

Uddrag fra anmeldelse i Børns hverdag, nr. 4, 2014:

 I denne grundige bog har Inge Schoug Larsen formuleret en egentlig overgangspædagogik og præsenterer en model for et styrket og teoretisk funderet samarbejde om det skolestartende barn.
D
et er en gennemført bog der hele tiden både i teorier og tankegang tager udgangspunkt i barnet selv. Forfatteren henvender sig til alle professionelle, der arbejder med børns overgange og bidrager med vigtige indsigter i hvordan en positiv og vellykket overgang fra børnehave til skole kan udformes.

Det er vi i gang med lige nu:

 • Udvikling af sammenhængende overgange mellem dagtilbud og skole i bl.a. Slagelse og Aalborg Kommune
 • Aktionslæringsprojekt om inklusionspraksis i dagtilbud i bl.a. Køge Kommune
 • 2-årigt uddannelsesforløb i inklusionsledelse for Køge Kommune (2014-2016). Læs om uddannelsen til inklusionsleder i Køge her
 • Implementering af skolereformen i flere kommuner: Samarbejde mellem pædagoger & lærere; design af nye klubtilbud; styrkelse af ledelsesteam under reformprocessen; udvikling af team og teamsamarbejde
 • Evaluering af Pædagogen i fremtidens skole. 2-årigt udviklingsprojekt på Ådalens skole om digital pædagogik.
 • Sammenhæng og inklusion i Græsted Børneby. 2-årigt udviklingsprojekt baseret på aktionslæring. Se mere om projektet her
 • 2. del af projektet skilsmissefilm.dk - et site for professionelle om børn i skilsmisse.Se mere om projektet her
Inge Schoug Larsen
Skilsmissefilm.dk

Skilsmissefilm.dk

Skilmissefilm.dk består af en række animationsfilm om børns oplevelse af skilsmisse samt pædagogisk materiale til efterbearbejdning af filmene.Sitet er henvendt til pædagogoger og lærere i indskoling og SFO samt til forældre og andre, der ønsker at blive klogere på børns oplevelser af skilsmisse.Sitet er lavet af i et samarbejdet mellem filminstruktør Rikke Hallund, Inge Schoug Larsen og Børneringen.