Velkommen til Schoug Psykologi & Pædagogik

Schoug Psykologi & Pædagogik arbejder med læring og udvikling i pædagogiske organisationer og har mange års erfaring med bl.a.:  

 • Pædagogisk udvikling i dagtilbud, skole og specialinstitutioner
 • Organisationsforandringer, sammenlægninger og strukturændringer
 • Tværprofessionelt samarbejde og ledelse
 • Samarbejde om overgangen fra dagtilbud til skole
 • Overgange i børns institutionsliv
 • Supervision og coaching
 • Teamudvikling og -samarbejde

 

Det er vi i gang med lige nu:

 • Udvikling af sammenhængende overgange mellem dagtilbud og skole i en lang række af landets kommune
 • Politisk faglige værksteder om pædagogers dobbelrolle i skole og fritid over hele landet (BUPL)
 • Udviklingsforløb for behandlere og pædagoger med henblik på øget tværfaglighed og samskabende praksis i specialinstitutioner
 • Oplæg og foredrag for kommuner, institutioner, ministerier mm om bl.a. børns læring  og udvikling i  et sammenhængende børne- og ungeperspektiv
 • Udvikling af metoder for tværfaglig videndeling i faglige organisationer
 • Kurser med henblik på at styrke den pædagogiske faglighed i vuggestuer
Inge Schoug Larsen

Samarbejde om det skolestartende barn.

Anmeldelse af Samarbejde om det skolestartende barn.

Se anmeldelsen her