Velkommen til Schoug Psykologi & Pædagogik

Schoug Psykologi & Pædagogik arbejder med læring og udvikling i pædagogiske organisationer og har mange års erfaring med bl.a.:  

 • Pædagogisk udvikling i dagtilbud, skole og specialinstitutioner
 • Organisationsforandringer, sammenlægninger og strukturændringer
 • Tværprofessionelt samarbejde og ledelse
 • Samarbejde om overgangen fra dagtilbud til skole
 • Overgange i børns institutionsliv
 • Supervision og coaching
 • Teamudvikling og -samarbejde

 

Et udpluk af spændende aktuelle opgaver:

 • Udvikling af sammenhængende overgange mellem dagtilbud og skole i en lang række af landets kommune
 • Forløb for behandlere og pædagoger med henblik på øget tværfaglighed og samskabende praksis i specialinstitutioner
 • Implementering af Den Styrkede Læreplan i kommuner og institutioner landet over
 • Ledelse af den pædagogiske faglighed i vuggestuer med fokus på små børns leg, samspil og læring
 • Udvikling af forskningsprojekt om støtte til familier med børn med udtalt skolevægring i samarbejde med MIR skolerne og Askov Fonden
 • Supervision af specialiserede indsatser i kommune for et styrket børneperspektiv i det pædagogiske arbejde 
Inge Schoug Larsen

Samarbejde om det skolestartende barn.

Læs anmeldelse af bogen Samarbejde om det skolestartende barn. her

Se anmeldelsen her