Velkommen til Schoug Psykologi & Pædagogik

Schoug Psykologi & Pædagogik arbejder med læring og udvikling i pædagogiske organisationer og har mange års erfaring med bl.a.:  

 • Pædagogisk udvikling
 • Organisationsforandringer
 • Tværprofessionelt samarbejde og ledelse
 • Samarbejde om skolestart
 • Inklusion i dagtilbud og skole
 • Samskabende udviklingsprocesser
 • Supervision og coaching
 • Teamudvikling og -samarbejde

 

Det er vi i gang med lige nu:

 • Udvikling og styrkelse af sammenhængende overgange mellem dagtilbud og skole i en lang række af landets kommune
 • Tværfaglig visionsproces i Halsnæs Kommune mod udvikling af Unge- og Kulturcenter
 • Evaluering af projektet Samskabende Pædagoger i Holbæk Kommune
 • Udviklingsforløb for behandlere og pædagoger i specialinstitution i København med henblik på øget tværfaglighed og samskabende praksis
 • Oplæg og foredrag for kommuner, institutioner, ministerier mm om bl.a. børns læring  og udvikling i  et sammenhængende børne- og ungeperspektiv
 • Udvikling af metoder for tværfaglig videndeling i faglige organisationer
Inge Schoug Larsen

Samarbejde om det skolestartende barn.

Anmeldelse af Samarbejde om det skolestartende barn.

Se anmeldelsen her