Anmeldelse af Samarbejde om det skolestartende barn.

Uddrag fra anmeldelse af 'Samarbejde om det skolestartende barn' i Folkeskolen 1. maj 2014:

Jeg ser denne bog som betydningsfuld, fordi den introducerer og forklarer et bredt felt af teoretiske begreber og udviklingsforståelser, som fokuserer på barnets behov, og som derfor er relevante i både skole og børnehave. Samtidig afspejler bogen en respektfuld forståelse for, hvori det besværlige i det tværprofessionelle arbejde kan bestå.

Se hele anmeldelsen her

Uddrag fra anmeldelse i Børns hverdag, nr. 4, 2014:

 I denne grundige bog har Inge Schoug Larsen formuleret en egentlig overgangspædagogik og præsenterer en model for et styrket og teoretisk funderet samarbejde om det skolestartende barn.
D
et er en gennemført bog der hele tiden både i teorier og tankegang tager udgangspunkt i barnet selv. Forfatteren henvender sig til alle professionelle, der arbejder med børns overgange og bidrager med vigtige indsigter i hvordan en positiv og vellykket overgang fra børnehave til skole kan udformes.