Cases og referencer

Herunder kan du se et lille udpluk af de opgaver, som vi har løst.

Til højre på siden finder du desuden en liste over en del af de organisationer og kommuner, som vi har samarbejdet med.

Cases

Fusion:
En kommune beslutter sig for at sammenlægge en række institutioner. I hver fusionerede institution arbejdes med kulturmøder og den anerkendende teori og praksis introduceres som grundlag for samarbejdet. Der startes en proces, hvor personalet bruger metoden Anerkendende Iagttagelser (udviklet af Inge Schoug Larsen) til at lade sig inspirere af hinandens praksis for herefter at bruge iagttagelserne til at lægge grundstenene til en ny fælles praksis.

Samarbejdsproblemer og konflikter:
Vi kontaktes i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder i en personalegruppe. Sammen med personalet afdækker vi, hvad der er på spil i konflikten. Ikke mindst interesserer vi os for, hvad historien om konflikten er, og hvordan den sætter muligheder og begrænsninger for samarbejdet. Vi går på opdagelse efter alternative fortællinger og ønsker for samarbejdet, planlægger de næste skridt i processen og følger arbejdet til dørs.

Ny ledelse:
En virksomhed skal ansætte ny leder. Den tidligere leder har været i organisationen i mange år og har været særdeles vellidt. Derfor forudser man at det kan blive svært for den nye leder at få etableret sit eget ståsted i organisationen. Igennem en 3-dages proces afklares gensidige forventninger, ressourcer og visioner for fremtiden, igennem hvilket der dannes grundlag for fælles retning og værdier i samarbejdet mellem den nye leder og personalet.

Stressreduktion på arbejdspladsen:
I en organisation opleves et generelt høj sygefravær som forbindes med stress. Der iværksættes et forløb, hvor der sættes fokus på 1) viden om stress; hvad er det, hvordan opstår det, hvordan kan det forebygges? 2) Herefter analyseres hvilke faktorer, der medvirker til det høje stressniveau i dagligdagen og 3) der arbejdes med at forandre en række af de stressfremkaldende faktorer, der kan ændres på. 4) Samtidig drøftes hvordan kultur og kommunikation på arbejdspladsen henholdsvis kan bidrage til eller modvirke oplevelsen af stress i hverdagen.

Pædagogisk sammenhæng i børnenes institutionsliv:
En kommune har besluttet at arbejde med at skabe bedre sammenhæng og kontinuitet i børnenes institutionsliv. Vi gennemfører et uddannelsesforløb for pædagoger, hvor der sættes fokus på 1) teori om kontinuitet og overgangspædagogik og 2) metoder til at arbejde med pædagogisk kontinuitet i egen praksis. Uddannelsesforløbet løber over en årrække, idet målsætningen er, at alle kommunens institutioner på sigt skal deltage.

Konflikter mellem institutionsbestyrelse og ledelse:
Der opstår alvorlige konflikter mellem en institutionsbestyrelse og ledelsen på en institution. Der arbejdes med afklaring af regler for og forventninger til samarbejdet. Hele forældregruppen inviteres til et møde, hvor der sættes fokus på forældrenes oplevelser af børnenes trivsel i institutionen. Herefter udarbejdes plan for det videre samarbejde.

Kvalitativ undersøgelse:
Et fagforbund ønsker en undersøgelse af medlemmernes ledelsespraksis samt en beskrivelse af tænkning og antagelser bag den praktiserede ledelse. Der gennemføres en række fokusgruppeinterview, som udmunder i en skriftlig rapport. Rapporten danner efterfølgende udgangspunkt for en artikel og bidrag til en antologi om fagprofessionel ledelse.

Stressbehandling:
En leder henvender sig på baggrund af alvorlig stress. Der gennemføres et forløb over 3 måneder med henblik på at skabe nye handle- og tænkemåder, hvorpå stressen kan slippe taget i lederen. Der tilegnes en række stressreducerende teknikker og lægges en plan for, hvordan lederen kan vende tilbage til sit job.

Referencer

Allerød Kommune

Ballerup Kommune; Skole & Unge

Bornholms Regionskommune

COWI Consult

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune; Dagplejen

Gentofte Kommune; Afd. for Organisationsudvikling

Hillerød Kommune

Hjørring Kommune; Dagtilbud

Rudersdal Kommune

Lyngby-Tårbæk Kommunes 10. klassecenter og Ungdomsskole

Det Danske Filminstitut

BUPL

FOA

KL

Horsens Børneteaterfestival

SuperUsers A/S

Ledernetværk Hillerød

University College Lillebælt

University College Syddanmark

Småbørnscenteret Roskilde

Kulsvierskolen

Østerhøj Skolen

Oppe Sundby skole

Bjørnehøjskolen

KonTiki Skolen

Gadevang Asyl

 

 

Psykiatriadministrationen, Region Syddanmark

SOSU Lederforeningen

Marbækskolen

Uvelse Børnehuse

Lundebjergskolen

Frødalen

Lærkeparken

Nørrevangskolens SFO

Rørskov

Fredskovhellet

Trekløveren

Firkløveren

Elverhøj

Skuldshøj

Pilehaven

Vandkunsten

Skovvejens Børnehave

Antvorskov Skoles SFO

Ådalen

Krabbedam

Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen

Kolding HF og VUC

Økonomi & Personale kursusvirksomhed