Nærhed i Dagligdagen - uddannelsesforløb for vuggestuepersonale

Nærhed i Dagligdagen er et uddannelsesforløb for personale i vuggestuer, der sætter fokus på udviklingspædagogik, udviklingspsykologi og på den nære barn-voksen relation. Forløber er tilrettelagt så det følger 6 moduler med hver sit fokus. Perioderne mellem de enkelte moduler tilrettelægges, så man her øver sig på de redskaber, der er præsenteret på det foregåendende modul.

Indhold

Teoretisk sættes der fokus på det 0-3 årige barns psykiske udvikling, hvor vi bl.a. stifter bekendtskab med begreber som tilknytning, basal tillid, selvfornemmelse (Stern), separation og individuation, personlig og social udvikling. Hertil knyttes en række pædagogiske metoder, hvormed teorien kan omsættes til daglig handling.

Metoderne indebærer bl.a. brug af iagttagelser/fortællinger, evt. videooptagelser (Marte Meo), og systematisk evluering af indsatser. Hensigten er at tilbyde Børn værdsætter stunder præget af ro og nærvær - de søger det ofte selv og tiltrækkes af samvær med voksne, der skaber ro og fordybelse. Desværre er det ikke noget vores børn er voldsomt forvænte med i vores i øvrigt så fortravlede liv. Til gengæld falder det dem ofte nemt at give sig hen i et nærværende samvær med andre. De har derfor også en meget umiddelbar tilgang til mindfulness øvelser og en umiddelbar glæde ved de oplevelser, det giver.

Uddannelsesforløbet gennemføres så teori og metoder fremstår praksisnært og lettilgængeligt og derved med udbytte kan følges af alle ansatte (pædagoger, medhjælpere, vikarer og øvrige relevante deltagere).

Forløbet gennemføres som et uddannelsesforløb, der indebærer forpligtet deltagelse. Ved afslutningen af forløbet udstedes et uddannelsesbevis (ved tilfredsstillende deltagelse, hvilket vil sige deltagelse i min 80% af undervisning og praktiske øvelser).

Undervisere

Inge Schoug Larsen & Vicki Sieling, begge psykologer med speciale i udviklingspsykologi og pædagogisk psykologi.

Et undervisningsforløb i Nærhed i Dagligdagen forløber over 6 moduler med ca. 1 måneds mellemrum, dvs. forløber strækker sig over ca. 6 måneder.