Dialoger til forandring

 I enhver organsiation kan der være behov for at sætte fokus på kommunikationen og det sprog der anvendes. Kommunikation er noget dynamisk - det skabes af dem, der anvender det og former samtidig den virkelighed den enkelte fungerer i. Derved kommer sproget og kommunikationen til at angive såvel muligheder som begrænsninger for det, der kan ske i organisationen.

Når der er behov for forandringer, bedre ressourceudnyttelse, mere trivsel og lavere sygefravær fx giver det rigtig god mening at se på, hvordan kommunikationen fungerer, hvordan man taler sammen, hvad man taler om og hvorfor. Kimen til forandringer i den ønskede retning kan derfor ligge i en øget opmærksomhed på kommunikationen og hvordan man bruger sproget på en måde, der kan skabe trivsel, udvikling og gode arbejdsresultater i organsiationen.

Viden om og redskaber til værdsættende dialoger er således vigtige udviklingsværktøjer i enhver organisation og ikke mindst er det noget, alle kan lære.