Konfliktløsning i organisationer

Konflikter er en nødvendig og uundgåelig del af tilværelsen og noget man fra tid til anden vil opleve på enhver arbejdsplads. I nogle situationer sker det dog at konflikterne ’låser sig’ eller endda eskalerer og derved  kommer til at påvirke store dele af organisationen. I sådanne tilfælde kan det være vigtigt at få hjælp til at løse problemerne.

I Schoug Psykologi & Pædagogik er vi optaget af, hvordan man kan arbejde med konfliktløsning i organisationer på en måde, der ikke blot løser problemet, men også generer læring om, hvordan man gerne vil have det sammen og hvordan ønskerne lader sig realisere.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, dvs. vi er ikke så optaget af, hvad der har fremkaldt konflikterne (ofte viser det sig også at det er ganske vanskeligt at pege på den direkte årsag) men mere af, hvad der skal til for at løse dem og hvilke ønsker om samarbejde og kommunikation, der ligger bag dette. Typisk vil det også være sådan, at selv om en konflikt udspiller sig fx mellem to medarbejdere, så er der mange andre, der er berørt af det og som i en eller anden udstrækning også har en andel i konflikten – fx i form af ikke at have reageret på den dårlige stemning eller lignende. Derfor vil en konfliktløsning i organisationen også typisk involvere hele den berørte personalegruppe, ligesom vi også arbejder med sparring til ledelsen om, hvordan man ledelsesmæssigt kan understøtte løsningen af konflikten og en efterfølgende positiv udvikling af kommunikationen.

Vi tilbyder såvel akut konfliktløsning som længerevarende forløb, hvor der arbejdes mere bredt med det psykiske arbejdsmiljø og givers redskaber til bedre (og sjovere) kommunikation og samarbejde.