Sammenlægning af institutioner

At lægge to eller flere institutioner sammen er en opgave, der typisk lægger op til såvel positive forventninger som en del bekymring: Hvordan skal det gå? Finder de forskellige personalegrupper hinanden? Hvordan får vi de forskellige kulturer til at 'snakke sammen'? Hvordan kommer vi til at snakke om muligheder og ikke alene om bekymringer og ulemper? Hvad skal vi huske i processen og hvad skal vi endelig ikke gøre? Det er ofte spørgsmål af denne type der rejser sig, når insitutioner skal sammenlægges. 

Ofte vil sammenlægningen være sammenfaldende med et lederskifte eller en relativ omfattende omstrukturering af ledelsen, hvilket ikke gør opgaven mindre kompleks. Således vil der dels være medarbejdere, der skal forholde sig til en ny ledelse (og måske også en ny ledelsesform), og dels en ledelse, der skal bruge tid og energi på at lære en gruppe medarbejdere at kende på deres egne præmisser - og hvordan gøres det i en omstillingsperiode?

Inge Schoug Larsen har med afsæt i Anerkendende teori og praksis udviklet en metode, der har vist sig særdeles brugbar i arbejdet med at fusionere to eller flere institutioner. Metoden hedder 'Anerkendende Iagttagelser' og bygger grundlæggende på filosoffen Løgstrups idé om at:

Når et menneske skal lære noget nyt, indgå aktivt i forandringsprocesser, turde det ukendte og bevæge sig videre i livet, så kan det kun ske i et rum præget af imødekommenhed, forståelse for hinanden og anerkendelse for det, vi formår.

Ofte når vi står overfor afgørende forandringer i vores (arbejds-)liv, vil vi beskytte os mod det nye, hvis dette opleves ukendt og utrygt. Derfor handler en fusionsprocess bl.a. om at skabe tillid til, at det nye er et godt sted at bevæge sig hen. I anvendelsen af 'Anerkendende Iagttagelser' går medarbejderne på opdagelse i hinandens praksis og dokumenterer kompetencer, viden og særlige ressourcer. Derved åbnes en dør ind til 'de andres' kultur og der dannes et afsæt, som bygger på det bedste af det, hver af parterne bringer med sig i fusionenen.

Metoden rummer en række andre fordele, bl.a.:

  • Den angiver en model, hvormed ledelsen kan tilrettelægge og målrette fusionsprocessen.
  • Den giver anledning til at medarbejderne på kort tid lærer hinanden at kende på tværs af institutionerne/afdelingerne.
  • Den vil naturligt lægge op til en række konkrete initiativer til tværgående samarbejde med afsæt i 'det bedste' fra de forskellige praksisser.

Kontakt os gerne for at høre mere om metoden og hvordan I kan have glæde af 'Anerkendende Iagttagelser' i Jeres fusionsprocess.

I kan også have andre ønsker og behov i Jeres sammenlægning. I så tilfælde bidrager vi gerne med forslag.