Mindfulness i det pædagogiske arbejde

Flere af konsulenterne i Schoug Psykologi & Pædagogik er uddannede mindfulness instruktører. Mindfulness anvendes derfor i mange sammenhænge i vores arbejde, men noget af det, der især ligger vores hjerte nær, er brugen af mindfulness i det pædagogiske arbejde i institutioner og skoler.

Børn værdsætter stunder præget af ro og nærvær - de søger det ofte selv og tiltrækkes af samvær med voksne, der skaber ro og fordybelse. Desværre er det ikke noget vores børn er voldsomt forvænte med i vores i øvrigt så fortravlede liv. Til gengæld falder det dem ofte nemt at give sig hen i et nærværende samvær med andre. De har derfor også en meget umiddelbar tilgang til mindfulness øvelser og en umiddelbar glæde ved de oplevelser, det giver.

De øvelser vi arbejder med i den pædagogiske praksis, adskiller sig på flere måder fra de mere traditionelle mindfulness øvelser for voksne. Bl.a. har de karakter af at være oplevelser sammen med andre og er typisk bundet op på nogle aktiviteter, der skaber nærvær og ro.

Den tilstedeværelse som øvelserne giver børnene har ikke alene betydning for deres generelle trivsel men forskning viser, at mindfulness også har positiv effekt på børnenes evne til at koncentrere sig, deres evne til at lære og for udviklingen af sociale funktioner som empati og omsorg for andre.

Vi arbejder almindeligvis ikke direkte med børnene, men underviser voksne pædagoger og andre i, hvordan de kan inddrage enkle mindfulness øvelser i dagligdagen, med det formål at skabe et godt miljø for børn og voksne atvære i.

Kontakt os gerne for at høre mere om mindfulness i det pædagogiske arbejde og hvordan I kan have glæde af øvelserne.