De historiske rammer om Schoug Psykologi & Pædagogik

Schoug Psykologi & Pædagogik holder til i et fredet hus i hjertet af Frederiksværk. Huset blev bygget i 1763 sammen med cirka 10 andre huse magen til. Af de oprindelige huse er der kun to tilbage, der betragtes som Frederiksværks ældste huse.

Frederiksværk blev grundlagt omkring en kanal, der blev færdigudgravet i 1719. Kanalen fungerede som energikilde til blandt andet et agatsliberi. I 1756 gav Frederik 5. agatsliberiet og området omkring kanalen til Generalmajor Johan Frederik Classen, der opførte et kanonstøberi og et krudtværk, der udnyttede kanalens vandkraft.

Omkring værket opstod der efterhånden en by med arbejdere, håndværkere og et levende handelsliv. I 1760’erne opførte Classen 10-12 ens huse – en slags typehuse – til håndværkerne. Husene fungerede som en kombination af værksteder og beboelse.

Huset er et af Classens oprindelige huse. Det var indrettet til fire håndværkerfamilier og fungerede desuden som rebslagerværksted.

Huset er nænsomt renoveret med respekt for dets historie og de gamle værdier. Omgivelserne giver stedet en særlig karakter og fungerer som en smuk og rolig ramme om aktiviteterne.