Prisliste

Priser og betingelser gældende pr. 1. januar 2012

Der tilbydes særlige priser for dag- og fritidsinstitutioner, klubber og skoler.

Ring og hør nærmere om priserne.

 

Workshops, kurser og seminarer

1- 35 deltagere med en underviser en dag (kl. 9-16) Kr. 17.000,-   
36-60 deltagere med en underviser en dag (kl. 9-16) Kr. 20.000,-
61 - ? deltagere med to undervisere en dag (kl. 9-16) Kr. 30.000,-
Tillæg for overnatning pr. konsulent Kr. 2.500,-
1-35 deltagere med en underviser en halv dag (tre timer) Kr. 9.000,-
36-60 deltagere med en underviser en halv dag (tre timer) Kr. 12.000,-
For heldagsarrangementer omfatter prisen et planlægningsmøde.
Møder herudover pr. time
Kr. 1.200,-

Alle priser skal tillægges transportomkostninger (efter statens takster) og 25 % moms.

Rabatmuligheder

Ved aftaler der omfatter mere end 3 dage ydes 10 % rabat på undervisningshonoraret.

Coaching, supervision (virksomheder)

Pr. session (1½ time)                                                        Kr. 1.200,-   

Individuelle samtaler

Pr. session (1,5 time)                                                            Kr. 950,-       

Betalingsbetingelser

Alle indbetalinger skal være Schoug Psykologi & Pædagogik i hænde senest 8 dage efter faktureringsdato. Dette gælder alle ydelser, med mindre andet er kontraktmæssigt aftalt.

Afmeldingsbetingelser

Ved annullering af aftaler om workshops, kurser og seminarer er betingelserne følgende:

Indtil 31 dage før afholdelse Ingen betaling
Indtil 30 dage før afholdelse 25 % af det aftalte honorar
Indtil 20 dage før afholdelse 50 % af det aftalte honorar
Mindre end 20 dage 75 % af det aftalte honorar

Ved annullering indtil 24 timer før aftalen om personlig coaching, supervision og samtaler er der ingen betaling. Ved senere annullering betales fuld pris.