Teori U

Teori U er bl.a. kendt fra C. Otto Scharmers værk ’Teori U – lederskab der åbner fremtiden’. Bogen er udråbt som dette årtis vigtigste bog inden for ledelse og organisations­udvikling.

Har du lyst til at læse mere om Teori U, finder du uddybende materiale her:

Teori U tager bl.a. afsæt i Einsteins udsagn om, at vi ikke kan løse fremtidens problemer med fortidens løsninger. ’Fremtidens løsninger skal findes mens fremtiden spirer frem’, siger Scharmer. Allerede her antydes udfordringerne i Teori U, fordi vi er så vant til at gribe tilbage i det kendte, når vi skal finde på noget nyt. Vi ’downloader’ de kendte måder at forstå problemer på og de kendte måder at reagere over for dem på. Derfor oplever vi også ofte, at forandrings­processer bliver træge og resultatet langt mindre ambitiøst, end vi som udgangspunkt havde håbet på.

Det er således et kendt problem, at det kan være svært at skabe fokus og energi i forandrings­arbejdet og at opnå tilstrækkelig åbenhed og kreativitet i problem­løsningen, så man ikke blot ender med en justeret udgave af den gamle måde at gøre tingene på.

Teori U tilbyder en model (U’et), der på den ene side kan bidrage til at identificere de kræfter, der typisk modarbejder lysten og viljen til forandring, og på den anden side antyder alternative arbejdsmetoder, som i høj grad inviterer til kreativitet og fordybelse. Derved lægges ikke blot op til andre typer af arbejds­processer men også til andre typer af løsninger, der henter sit råstof fra dybere og mere ukendte kilder, end vi almindeligvis trækker på.

Schoug Psykologi & Pædagogik har sat det som sit mål at omsætte de ideer og tankesæt Teori U opererer med til praksisnære metoder, der kan anvendes i konkrete forandrings­processer i virksomheder og institutioner. Vi trækker på kunst, kreative processer, fortællinger, leg, meditation og stilhed som metoder, hvormed vi bevæger os ned igennem U’et og hen imod nogle eksperimenterende løsnings­modeller (prototyper), før de endelige løsninger besluttes.

Kontakt os gerne for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde og hvordan din virksomhed kan finde inspiration i Teori U.