Værdier

I Schoug Psykologi & Pædagogik er det en grundlæggende antagelse, at udvikling bedst sker i et åbent og anerkendende miljø. Det er vores opfattelse at karakteren af ledelse, kommunikation og samspil er afgørende for de lærings- og udviklingsmuligheder, der er til rådighed i organisationen - og dermed også for de eventuelle problemer, der måtte opstå.

I vores arbejde tager vi udgangspunkt i denne antagelse, hvilket også præger vores arbejdsmetoder. Vores tilgang til opgaverne bæres af nysgerrighed og anerkendende tænkning, ligesom de metoder vi anvender sigter på at åbne for og udnytte de ressourcer, der allerede er tilstede i organisationen.

Mission og vision

Vi ønsker at være vigtige medspillere og aktører i udviklingen af anerkendende og læringsrige arbejdspladser i Danmark. Vi bestræber os på at være opdaterede på den nyeste forskning og praksis inden for det psykologiske og pædagogiske felt, så vi er i stand til at give den hjælp og rådgivning, der er brug for i udviklingen af børn, unge og voksnes liv og hverdag.