Bøger, artikler og film

BØGER

Inge Schoug Larsen: Børn som medskabere af sammenhængende overgange, i: Avenstrup, K. m. fl. (red): Det, vi er sammen om. Det fællespædagogiske grundlag. Dafolo, 2020

Inge Schoug Larsen: På tværs af skolestart, i: Daniela Cecchin (red): Barndomspædagogik. Akademisk Forlag, 2015
 
Inge Schoug Larsen. Samarbejde om det skolestartende barn. Akademisk Forlag, 2014
 
Inge Schoug Larsen: På sporet af pædagogisk ledelse, i: Daniela Cecchin og Michael Wennerberg Johansen (red): Pædagogfaglig ledelse af pædagogiske institutioner. Dafolo, 2008.
 
Daniela Cecchin og Inge Schoug Larsen: Pædagogiske forbindelser. BUPL, 2002
 
Inge Schoug Larsen: Samarbejde mellem pædagoger og lærere, i: Signe Holm Larsen et. al. (red): Undervisning og læring. Almen didaktik og skolen i samfundet. Kroghs Forlag, 2001.
 

Udvalgte ARTIKLER m.m.

NYT: Reflektions- og observationsøvelser.
Øvelsesark til artiklen "Det vigtige børnefællesskab i overgangen fra børnehave til skole"

Link til øvelsesark

Link til LinkedIn-artikel

______

Analyseskema til samarbejde om tværinstitutionelt samarbejde om overgang fra dagtilbud til skole.

Link til skema

Link til vejledning 
______

Overgang mellem børnehave og skole - den tværfaglige, professionelle opgave. Link til PDF

______

Inge Schoug Larsen: Den vigtige modtagelse i skolen, i: Skolestart. Nr 5, 2021. Link til PDF

______

Inge Schoug Larsen: Stærke lege og læringsspor i Forårs SFO, på: Danmarks læringsportal EMU.dk, 2022.
Link til artiklen.

______

Inge Schoug Larsen: Overgangsmarkører skaber kompetente skolestartere, i: Skolestart. Nr 2, 2022. Link til PDF
 

FILM

Overgang fra dagtilbud til skole. Evalueringsprojekt udarbejdet på baggrund af børnenes egne oplevelser og erfaringer. I samarbejde med Perlefilm.

Link til filmen


Skilsmissefilm.
8 følsomme filmfortællinger om børns oplevelser ved skilsmisse. Udarbejdet i samarbejde med Perlefilm med støtte fra Undervisningsministeriet.

Link til film og undervisningesmateriale